Aktualności

XXVI Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

21-23 czerwca 2018 r.

Harmonogram XXVI Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

XXV Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju


Uniwersytet Zielonogórski

16-18 listopada 2017 r.

Harmonogram XXV Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

XXIV Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju


Politechnika Koszalińska

11-13 maja 2017 r.

Harmonogram XXIV Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

Materiały z konferencji:


Wystąpienie prof. Natalii Czuchraj – prof. Natalia Czuchraj, Politechnika Lwowska, Ukraina

"Wybrane aspekty procedur awansowych w nauce" cz. 1 – prof. Wojciech Przetakiewicz, Akademia Morska w Szczecinie, członek CK ds. SiT

"Wybrane aspekty procedur awansowych w nauce" cz. 2
– prof. Wojciech Przetakiewicz, Akademia Morska w Szczecinie, członek CK ds. SiT

Zasady przeprowadzania postępowań habilitacyjnych obowiązujące od dnia 01.10.2016 roku
– prof. Roman Barlik, Politechnika Warszawska

Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich obowiązujące od dnia 01.10.2016 roku
– prof. Roman Barlik, Politechnika Warszawska

Zasady prowadzenia postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora obowiązujące od dnia 01.10.2016 r
– prof. Roman Barlik, Politechnika Warszawska

"Młody naukowiec w Polsce – wyzwania i możliwości"
– dr hab. inż. Karol Fijałkowski, Członek RMN V kadencji

XXIII Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju


Politechnika Warszawska (Warszawa/Sobienie Szlacheckie)

24-26 listopada 2016 r.

Harmonogram XXIII Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

Materiały z konferencji:

„Rozwój i ochrona polskiego potencjału naukowego w kontekście nowych instrumentów i inicjatyw Urzędu Patentowego RP” – dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP

„Mała ustawa o innowacyjności i jej konsekwencje dla sektora B+R w Polsce” – Marcin Postawka – Zastępca Dyrektora CZIiTT

„Środki pomocowe Unii Europejskiej w 2017 roku skierowane do jednostek naukowych”
– Magdalena Lipka-Chudzik

Sprawozdanie z konferencji

Informacja o śmierci kmdr dr hab. inż. Ignacego Glozy, prof. AMW, prorektora ds. nauki Akademii Marynarki Wojennej.

XXII Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

publicznych wyższych szkół technicznych
2-4 czerwca 2016r., Złoty Potok k/Częstochowy

Organizatorem XXII Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
publicznych wyższych szkół technicznych jest POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Program XXII Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

Formularz potwierdzenia uczestnictwa

Materiały z konferencji:

„Rola NCBR w finansowaniu badań na rzecz gospodarki” prof. Jerzy Kątcki

„Nauki techniczne w konkursach NCN – sukcesy i porażki z perspektywy 5 lat działalności NCN”
Dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska

XXI Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

publicznych wyższych szkół technicznych
22-24 października 2015r., Sandomierz

Organizatorem XXI Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
publicznych wyższych szkół technicznych jest Politechnika Świętokrzyska

Program XXI Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

Formularz potwierdzenia uczestnictwa

XX Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

publicznych wyższych szkół technicznych
2-4 lipca 2015r., Kazimierz Dolny

Organizatorem XX Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
publicznych wyższych szkół technicznych jest Politechnika Lubelska

Program XX Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

Formularz potwierdzenia uczestnictwa

Sprawozdanie z konferencji

XIX Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

publicznych wyższych szkół technicznych
w Politechnice Gdańskiej 18 - 20 marca 2015 r.

Organizatorem XIX Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
publicznych wyższych szkół technicznych jest Politechnika Gdańska

Program XIX Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

Formularz potwierdzenia uczestnictwa
Formularz rezerwacyjny hotelu

Materiały z konferencji:

„Komercjalizacja wyników badań naukowych na Politechnice Gdańskiej ” prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

„KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W UCZELNIACH PUBLICZNYCH - PRAKTYKA I REGULACJE” prof. Jacek Guliński

„Zarządzanie Własnością intelektualną na uczelniach”
dr Justyna Ożegalska-Trybalska

„NOWE PROCEDURY W PRZEWODACH DOKTORSKICH ORAZ POSTĘPOWANIACH O NADANIE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO I TYTUŁU PROFESORA” Roman Barlik

XVIII Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

publicznych wyższych szkół technicznych
w Politechnice Poznańskiej 27 - 28 listopada 2014 r. r.

Posiedzenie Kolegium Prorektorów ds. Nauki Rozwoju
publicznych wyższych szkół technicznych
pod hasłem:

"Uczelnie techniczne w programie HORYZONT 2020"

Organizatorem XVIII Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
publicznych wyższych szkół technicznych jest Politechnika Poznańska

Program XVIII Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

Formularz potwierdzenia uczestnictwa

Materiały z konferencji:

„Propozycja regulacji wynagrodzeń w projektach badawczych NCN (dla członków zespołu badawczego) 13.10.2014” Przewodniczący Kolegium Prorektorów ds. Rozwoju i Nauki publicznych wyższych szkół technicznych - prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak (Politechnika Łódzka)
prezentacja PowerPoint

„Narodowe Centrum Nauki w systemie finansowania nauki w Polsce”
prof. dr hab. Michał Karoński (NCN)
prezentacja PowerPoint

„Program Ramowy Horyzont 2020 - Wyniki po pierwszych konkursach” dr inż. Zygmunt Krasiński (Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego do Programu Ramowego HORYZONT 2020)
prezentacja PowerPoint

Sprawozdanie z konferencji

XVII Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

publicznych wyższych szkół technicznych
Szczecin, 11 - 13.06.2014 r.

Posiedzenie Kolegium Prorektorów ds. Nauki Rozwoju
publicznych wyższych szkół technicznych
pod hasłem:

"Działania badawczo-rozwojowe prowadzące
do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki"


Organizatorem XVII Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
publicznych wyższych szkół technicznych jest Akademia Morska w Szczecinie

Program XVII Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

Zaproszenie na XVII Konferencję Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
publicznych wyższych szkół technicznych

Formularz zgłoszeniowy

Materiały z konferencji:

„Założenia i oczekiwania polityki państwa w odniesieniu do działań badawczo-rozwojowych polskiej nauki” Minister Iwona Wendel (MIiR)
prezentacja PowerPoint

„Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”
Piotr Pryciński (NCBiR)
prezentacja PowerPoint

Sprawozdanie z konferencji

XVI Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
22 - 24.01.2014 r. , Białystok

Posiedzenie Kolegium Prorektorów ds. Nauki Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych pod hasłem:

"Finansowanie badań naukowych oraz ocena parametryczna jednostek"

Organizatorem XVI Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju jest
Politechnika Białostocka

Program XVI Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie na XVI Konferencję Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

Materiały z konferencji:

Ocena parametryczna jednostek naukowych
prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna - Politechnika Warszawska
prezentacja PowerPoint

Horyzont 2020. Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)
dr Andrzej Siemaszko - Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Polsce
prezentacja PowerPoint

Narodowe Centrum Nauki - finansowanie badań w obszarze nauk ścisłych i technicznych
prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk - Dyrektor Narodowego Centrum Nauki
prezentacja PowerPoint

Sprawozdanie z konferencji

XV Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
15 - 17.05.2013 r. , Gdynia

Posiedzenie Kolegium Prorektorów ds. Nauki Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych pod hasłem:

"Priorytetowe kierunki badań w Resorcie Obrony Narodowej na lata 2013 -2020"

Organizatorem XV Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju jest
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Program XV Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie na XV Konferencję Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

Materiały z konferencji:

Działalność naukowo - badawcza dla resortu obrony narodowej
dr hab. inż. Ryszard Kłos, prof. nadzw. AMW - Prorektor ds. Nauki Akademii Marynarki Wojennej
plik w formacie PDF

Ocena zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Warunki jakie powinny spełniać jednostki badawcze i jednostki certyfikujące uczestniczące w procesie oceny zgodności wyrobów.
mgr inż. Ryszard Zakrzewski - Szef Wydziału Akredytacji Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
plik w formacie PDF

Sprawozdanie z konferencji

XIV Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
5 - 7.12.2012 r. , Gliwice

Inauguracyjne posiedzenie Kolegium Prorektorów ds. Nauki Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych w kadencji 2012 - 2016 pod hasłem:

"Innowacyjność i ochrona własności intelektualnej"

Organizatorem XIV Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju jest
Politechnika Śląska

Program XIV Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

Potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji

Materiały z konferencji:

Streszczenie konferencji

Własność intelektualna w Uczelni
mgr Adam Wiśniewski - Urząd Patentowy RP
plik w formacie PDF

Innowacyjność i wynalazczość w działalności gospodarczej
mgr inż. Wojciech Wajda - Prezes Zarządu WASKO S.A
plik w formacie PDF

Innowacyjność i ochrona własności intelektualnej
dr hab. inż. Adam Szota - Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
plik w formacie PDF

Doświadczenia Politechniki Śląskiej w transferze technologii i wynalazków
dr inż. Arkadiusz Szmal - Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Politechniki Śląskiej
plik w formacie PDF

Urzeczywistnianie wizji rozwoju przestrzennego gliwickiej dzielnicy akademickiej
dr inż. arch. Krzysztof Kafka - Przewodniczący Okręgowej Rady
Południowej Izby Urbanistów w Katowicach
plik w formacie PDF

Sprawozdanie z Konferencji

List otwarty przewodniczącego Kolegium

List otwarty z dnia 25.06.2012r.

XIII Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
21 - 22.06.2012 r., Łódź

Organizatorem XIII Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju jest Politechnika Łódzka.

Program XIII Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

Formularz uczestnictwa w konferencji

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 maja 2012r., e-mail: beata.lysak@p.lodz.pl

Informacje dotyczące zakwaterowania

Materiały z konferencji:

Zdjęcia ze spotkania

Ochrona własności intelektualnej w szkolnictwie wyższym
dr Alicja Adamczak - Urząd Patentowy RP
plik w formacie PowerPoint

Powering Innovation in Europe: the European Institute of Innovation and Technology (EIT)
dr Daria Gołębiowska - Tataj - European Institute of Innovation and Technology
plik
w formacie PowerPoint

Role rankingów w systemie oceny jakości oraz ich miejsce w budowaniu prestiżu wyższych uczelni
[z odniesieniem do polskich uczelni technicznych]
prof. Jan Sadlak - IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence
plik w formacie PowerPoint

Kategoryzacja Jednostek Naukowych 2013
prof. Bożena Kawalec - Pietrenko, Maciej Zabel, Stanisław Kistryn
plik w formacie PowerPoint

Strategia Wzrostu poprzez Innowacje
Paweł Pisarczyk  - ATM Software Sp. z o.o.
plik w formacie PowerPoint

Lodz University of Technology
prof. Piotr Szczepaniak - Prorektor ds. Rozwoju Uczelni i Współpracy z Gospodarką
Politechniki Łódzkiej
plik w formacie PowerPoint

System wsparcia kluczowych technologii przyszłości w polityce europejskiej
Prof. Ryszard Pregiel  - Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
plik w formacie PowerPoint

Commercial Opportunities from University Research - Experience from Oxford
prof. Tim Cook - ISIS Innovation, Oxford
plik w formacie PowerPoint

ZTN - Informatyczne wspomaganie procesu dydaktycznego
prof. Sławomir Hausman - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechniki Łódzkiej
plik w formacie PowerPoint

Sprawozdanie z Konferencji

XII Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
8 - 9.12.2011 r., Poznań

Organizatorem XII Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju jest Politechnika Poznańska.

"Badania naukowe - finansowanie, monitorowanie i zapewnienie rezultatów trwałości projektów"

Program XII Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

Formularz uczestnictwa w konferencji

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.12.2011 r., e-mail: michal.brzoska@put.poznan.pl

Plany i mapki

Plan miasta z oznaczeniem lokalizacji
Plan kampusu i miejsce Konferencji
Dojazd tramwajem
Lokalizacja hotelu

W dniach 8-9 grudnia 2011 r. w Politechnice Poznańskiej odbyło się XII Posiedzenie Prorektorów KPNiR. Posiedzenie odbyło się według założonego programu. W spotkaniu uczestniczyło wraz z prelegentami 25 członków Kolegium. Obrady poprowadziła Wiceprzewodnicząca Kolegium Pani prof. Aleksandra Rakowska, Politechnika Poznańska.

Materiały z konferencji:

Projekty naukowo-badawcze PWr. Monitoring realizacji programów unijnych.
Rafał Pawełczak - Dyrektor Działu Zarzadzania Projektami PWr
plik w formacie PowerPoint

Zdjęcia ze spotkania

Sprawozdanie z Konferencji

XI Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
2 - 3.06.2011 r., Koszalin-Kołobrzeg

"Komercjalizacja wyników badań"

Organizatorem XI Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju jest Politechnika Koszalińska.

Program XI Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

Formularz uczestnictwa w konferencji

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.05.2011 r., na nr fax. 94/346-03-74 lub e-mail: ludmila.kawczynska@tu.koszalin.pl

Zdjęcia

Materiały z konferencji:

Potencjał Badawczy Work Programme 2012-2013
Ewa Kuśmierczyk, Małgorzata Snarska-Świderska - Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
plik w formacie PowerPoint

Integracja badań, rozwoju technologii i innowacji ERA
Andrzej Siemaszko - Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
plik w formacie PowerPoint

Modele i przykłady implementacji komercjalizacji badań
Henryk Krawczyk - Politechnika Gdańska
plik w formacie PowerPoint

Nauka dla gospodarki - tylko slogan, czy jednak szansa?
prof. dr hab. inż. Piotr Kula - Politechnika Łódzka
plik w formacie PowerPoint

Badania naukowe. Rozwój kadry. Współpraca.
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal - Politechnika Koszalińska
plik w formacie PowerPoint

Sprawozdanie z Konferencji

X Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
28 - 29.10.2010 r., Szczecin

"Analiza i optymalizacja procesów w uczelni wyższej"

Organizatorami X Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju są Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Akademia Morska w Szczecinie.

Program X Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

Formularz uczestnictwa w konferencji

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.09.2010 r., na nr fax. 91/ 449-41-39 lub e-mail: maria.kwiatkowska@zut.edu.pl

Komunikat nr 2: Informacja dotycząca opłaty konferencyjnej

IX Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
22 - 23.10.2009 r. Politechnika Łódzka

Organizacja IX Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju przypadła Politechnice Łódzkiej, która udostępniła uczestnikom i specjalnie przybyłym na tę okazję gościom piękne zabytkowe sale Rektoratu.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki - JM Rektor Politechniki Łódzkiej oraz prof. dr hab. inż. Cezary Madryas - Przewodniczący Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju.

Organizatorem Konferencji i gospodarzem obrad roboczych był prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak - jeden z wiceprzewodniczących Kolegium Prorektorów.

Materiały z konferencji:

Program Konferencji

Czy w obliczu proponowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmian systemu zarządzania i finansowania nauki oraz zbliżającego się niżu demograficznego polskie uczelnie techniczne czeka okres silnej konkurencji i samoweryfikacji? To najczęściej zadawane pytanie podczas IX październikowej Konferencji Kolegium.

Sprawozdanie z Konferencji

Prezentacje w formacie MS PowerPoint

Zdjęcia

VIII Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
01 - 02.06.2009 r. Gdańsk

"Ochrona własności intelektualnej w wyższych uczelniach technicznych"

Gospodarzami konferencji, która odbyła się w dniach 01 - 02.06.2009 r. w Gdańsku, były Politechnika Gdańska i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Otwarcia Konferencji dokonał Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Henryk Krawczyk oraz Rektor Komendant Akademii Wojennej w Gdyni dr inż. Czesław Drycz. Obrady prowadził Prorektor ds. badań naukowych i wdrożeń prof. Jan Hupka, obecny wiceprzewodniczący KPNiR.

Program Konferencji

Materiały z konferencji:

Sprawozdanie z Konferencji

Wnioski ogólne

Zdjęcia

Szczegółowe materiały z VIII konferencji http://www.pg.gda.pl/temp/dbn/spis.html

Kolejne spotkanie Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych odbędzie się 23 października 2009 r. w Politechnice Łódzkiej.

VII Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
02 - 03.02.2009r. Wrocław

program konferencji

Materiały z konferencji:

"Uwarunkowania rozwoju ACTT"
prof. Ryszard Pregiel - Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
plik w formacie PowerPoint

"O Krajowych i Europejskich Platformach Technologicznych"
dr Andrzej Siemaszko - Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych
plik w formacie PowerPoint

"O europejskiej i polskiej platformie technologicznej produkcji"
prof. Edward Chlebus - Politechnika Wrocławska
plik w formacie PowerPoint

"O Krajowej i Europejskiej Platformie Technologicznej Budownictwa"
dr Barbara Pastuszek-Lipińska - Specjalista ds. Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa
plik w formacie PowerPoint

"Efektywność projektów badawczych związanych z zastosowaniami praktycznymi"
prof. Henryk Górecki - Przewodniczący Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki
plik w formacie PowerPoint

Zdjęcia ze spotkania

Sprawozdanie z konferencji - w miesięczniku PWr PRYZMAT

VI Konferencja Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
program konferencji

Gospodarzami konferencji, która odbyła się w dniach 8-9 maja br. w Krakowie, były Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Krakowska. Pierwszego dnia otwarcia dokonał prof. Antoni Tajduś, Rektor AGH, a drugiego - prof. Kazimierz Furtak, Prorektor Politechniki Krakowskiej i Rektor elekt tej Uczelni. Obrady prowadził prof. Tadeusz Więckowski, obecny Przewodniczący KPNiR i Rektor elekt Politechniki Wrocławskiej.

Gośćmi konferencji byli:

Ponadto omawiano zasady wynagradzania pracowników uczelni wyższych realizujących projekty ze środków strukturalnych. Podstawą do dyskusji był referat mgr Agnieszki Wilczyńskiej z Politechniki Wrocławskiej.

W związku z upłynięciem kadencji władz akademickich na wszystkich uczelniach, dokonano wyboru nowego Prezydium Kolegium na kadencję 2008-2012. W jego skład weszli prof. Cezary Madryas (Politechnika Wrocławska), który został Przewodniczącym oraz czworo Wiceprzewodniczących: profesorowie Jan Hupka (Politechnika Gdańska), Aleksandra Rakowska (Politechnika Poznańska), Piotr S. Szczepaniak (Politechnika Łódzka) i Tomasz Szmuc (Akademia Górniczo-Hutnicza). Zgodnie z tradycją akademicką nowo wybrani Członkowie Prezydium podejmą swoje obowiązki z początkiem nadchodzącej kadencji.

Używając języka dyplomacji można powiedzieć, że spotkanie było owocne i upłynęło w przyjacielskiej atmosferze. W tym przypadku język dyplomatyczny nie różni się od języka potocznego i dokładnie oddaje wrażenie, jakie konferencja pozostawiła w sercach i umysłach jej uczestników.

Propozycje następnych konferencji: Wrocław - jesienią br. i Łódź - wiosną 2009 r.

V Konferencja Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
Uniwersytet Zielonogórski, 13 - 14 grudnia 2007r.

program konferencji

IV Konferencja Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
Lublin, 31 maja - 1 czerwca 2007r.
Sala Senatu Rektorat
ul. Nadbystrzycka 38D

program konferencji

Finansowanie projektów w 7. PR - problemy

mgr Agnieszka Wilczyńska
prezentacja Ms PowerPoint

III Konferencja Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
Poznań, 11 - 12 stycznia 2007r.
Sala Akademickiego Centrum Polsko - Niemieckiego
ul. Jana Pawła II

program konferencji

Materiały z konferencji:

Zasady finansowania badań naukowych ze szczególnym
uwzględnieniem projektów rozwojowych oraz zamawianych
prof. Henryk Górecki
plik w formacie pdf

Środki strukturalne na lata 2007-2013
prof. Tadeusz Więckowski
(część 1) (część 2) pliki w formacie pdf

System rozliczania kosztów uczelni publicznych w kontekście 7 PR - problemy
mgr Agnieszka Wilczyńska
plik w formacie pdf

Przygotowania do 7 Programu Ramowego UE
dr Andrzej Siemaszko
plik w formacie pdf

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Tomasz Nowakowski
(część 1) (część 2) pliki w formacie pdf

Zdjęcia ze spotkania

II Konferencja Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
20 - 21.04.2006r. Warszawa

program konferencji

Zakwaterowanie:

Hotel MDM
Pl. Konstytucji 1, 00-647 Warszawa
Tel. +48 22 621-62-11
Fax. +48 22 621 41 73
Dojazd z Dworca Centralnego do hotelu MDM: należy przejść do skrzyżowania Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej, a następnie dowolnym tramwajem w kierunku OKĘCIE lub OCHOTA przejechać 2 przystanki.
W hotelu proszę powołać się na rezerwację:
II Konferencja Prorektorów
Droga z Hotelu MDM do Gmachu Głównego PW (Plac Politechniki 1) wiedzie ulicą Śniadeckich (5 min. spacerkiem)

(kliknij mapkę aby powiększyć)

I Konferencja Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
24 - 25.11.2005r. Wrocław

W dniach 24-25 listopada br. na Politechnice Wrocławskiej odbyła się Konferencja Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych. Prof. Tadeusz Więckowski - Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką otwierając konferencję przedstawił informacje o Politechnice Wrocławskiej w prezentacji pt. "Wczoraj, dziś i jutro Politechniki Wrocławskiej".

Podczas konferencji wystąpił Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Tadeusz Luty oraz Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych prof. Jan Krysiński.

Wygłoszono następujące referaty wprowadzające do dyskusji:

  1. Mecenas Krzysztof Zuber - "Wybrane zagadnienia prawa autorskiego dotyczące badań i współpracy szkół wyższych z gospodarką"
  2. Dyrektor Departamentu MEiN Krzysztof Szubski - "Kategoryzacja jednostek wg nowej ustawy o zasadach finansowania nauki i problemy z niej wynikające dla szkół wyższych (finansowanie wydawnictw i bibliotek)"
  3. Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski - "Wspólne inicjatywy technicznych szkół wyższych dotyczące rozwoju laboratoriów akredytowanych, sieci naukowych, projektów w ramach Krajowego Programu Ramowego (zgłoszenie priorytetowych tematów i uczestnictwo w konkursie)"
  4. prof. Jerzy Kaleta, prof. Mirosław Miller - Politechnika Wrocławska - "Spin-off i inne rozwiązania wynikające z innowacyjności prowadzenia badań w dziedzinach mających wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy kraju"

Podczas dyskusji stwierdzono konieczność organizacji dalszych spotkań (3 lub 4 konferencje w czasie obecnej kadencji 2005 - 2008) w celu zacieśnienia dalszej współpracy pomiędzy szkołami technicznymi oraz wypracowania rozwiązań związanych z:

  1. przyznawaniem funduszy na działalność statutową;
  2. finansowym zarządzaniem szkołą;
  3. kosztami badań naukowych.

Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych będzie ciałem doradczym dla KRASP i KRPUT.

Zdjęcia ze spotkania